Konut Sigortası

Genel tanımı ile konut sigortası; Afetlere, yangınlara, kazalara ve hırsızlık gibi beklenmedik, ani durumlara karşı konutun güvence altına alınmasını sağlayan sigorta tipidir. Diğer bir deyişle; konut için ortaya çıkabilecek her riske karşı konutun göreceği zararların ve hasarların karşılanması durumudur.

Konut Sigortası ne zaman yapılır ?

Konut sigortası isteğe bağlıdır. Dolayısıyla kişiler istedikleri an konut sigortası yaptırabilirler.

KONUT SİGORTASI NELERİ KARŞILAR ?

Konut sigortası; yangın, sel-su baskını, fırtına, kara/hava/deniz taşıtları çarpması, dumanın yol açtığı zararlar, yer kayması, terör, kar ağırlığı ve civarınızda yaşanarak sizin için tehdit oluşturabilecek grev, lokavt, halk hareketleri ve kötü amaçlı eylemler gibi durumları kapsamı altına alır.

Konut Sigortasında Ek Teminatlar;

– Grev ve Lokavt; halk hareketleri, toplumda olabilecek kargaşalar, kötü niyetli hareketler, Bu hareketlerin sebebiyet vereceği zararlar güvence altına alınır. Olabilecek her bir hasar için hasar bedelinin % 5 oranına muafiyet uygulanmaktadır.

Ferdi Kaza; sigortalının adresinde poliçe kapsamında gerçekleşecek bir kaza neticesinde vefatı halinde lehtarına, sakat kalması halinde ise kendisine poliçede belirtilmiş olan genel şart ve limitler dahilinde tazminat ödenmektedir.

– Cam kırılması; evde sabit ve aynı zamanda dik durumda olan ayna ya da camların kırılması neticesinde olabilecek zararları güvence altına almaktadır.

Yardım Hizmetleri; çilingir, elektrik, su tesisatı ve benzeri tamir-onarım işleriyle acil servis ve irtibat hizmetleri verilmektedir.

Hırsızlık; neticesinde çalınmış olan eşyaları ve hırsızın eve ya da eşyalara vereceği zararlar güvence altına alınmaktadır.

Enflasyona karşı koruma; bu teminatla bina ve eşyaların güncel değerleri enflasyona karşı korunur. Sigorta süresince enflasyondan korunma oranı kadar bir artış uygulanır. Bu artış oranı; Devlet İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı oran üzerinden hesaplanmaktadır.

– Araç Çarpması; kara ya da hava taşıtlarının konuta çarpmasıyla meydana gelebilecek hasarlar güvence altına alınır.

– Dahili Su; su tesisatının taşması, sızlaması, patlaması, tıkanması, donması ve kırılmasıyla evde oluşacak hasarlar güvence altına alınmaktadır.

Hemen Teklif Alın

  Adınız Soyadınız

  E-Posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  T.C. Kimlik Numarası

  M2 Bilgisi

  Bina Yapım Yılı

  Açık Adres

  Sorunuz mu var ?